Korte meditatie

Korte meditatie Jesaja 55:6

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Deze tekst uit Jesaja klinkt vast bekend in de oren. Waarschijnlijk heb je er wel eens een preek over gehoord of heeft iemand het wel eens in een gesprek tegen je gezegd. Deze tekst is ook de weektekst tijdens de Tentweek. Het gevaar met (over)bekende teksten is dat we die ‘gewoon’ gaan vinden, staan we nog stil bij de betekenis? Wat houdt het in om de HEERE te zoeken? En wanneer is de HEERE te vinden of nabij? Tijdens de Tentweek hopen we ook medemensen te ontmoeten die minder bekend zijn met de Bijbel. Als toerusting op de Tentweek willen we met een aantal korte overdenkingen en vragen stilstaan bij de weektekst.

Hoe kan je de HEERE zoeken en aanroepen?

Eigenlijk staat er in de tekst twee keer het woord zoeken, het woord aanroepen heeft namelijk ook wel iets weg van zoeken. Hoe kunnen we God zoeken en aanroepen? Allereerst kunnen we de HEERE zoeken door het lezen van Zijn Woord. In de Bijbel kan en wil God gevonden worden. De hele Bijbel draait om Jezus. Wanneer iemand Hem vindt, vindt hij ook de HEERE. Goddank staan we niet alleen in het zoeken, want de Heilige Geest is uitgestort en helpt ons in het zoeken. Uit onszelf zullen we nooit beginnen met zoeken, dat staat ook helder in Romeinen 3:11, ‘er is niemand die God zoek’. Gelukkig werkt de Heilige Geest het verlangen om te zoeken en wijst hij ons op Jezus. Dan komen we op de knieën in gebed om onze schuld, zonde en afhankelijkheid te belijden. Bovendien staat Gods Woord ook vol beloften voor zoekende mensen, één daarvan vinden we in Lukas 11:10 waar staat: ‘Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden’. Ook biddend mogen we de HEERE dus aanroepen, pleitend op die beloften voor zoekers.

Wanneer is Hij te vinden en nabij?

De tekst geeft ook een tijdstip aan wanneer we de HEERE moeten zoeken en aanroepen, namelijk wanneer Hij te vinden en nabij is. Wanneer laat hij zich vinden? Hij laat zich nu vinden. Het is goed om te weten dat deze oproep kwam in de tijd van de ballingschap. De oproep kwam in verdrukking, toen de nood hoog was. Zelfs op dat moment kon God nog gevonden worden. In die onzekere tijd in Babylonië kon het voor een Israëliet de volgende dag eeuwigheid worden. Is dat vandaag anders? Hoe zeker is onze tijd? Op dit moment is het nog genadetijd en laat God zich vinden. Wat een troost dat er ‘nabij’ staat, de grote God is dus nabij. Je hoeft Hem niet ver te zoeken. Elke keer als het Evangelie in onze oren klinkt is Hij nabij. In Jesaja 55:3 staat: ‘Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven’. God komt nabij in Zijn Woord. Sterker nog, Jezus kwam naar de aarde voor zondige mensen. Dichterbij kon God niet komen. Johannes zegt daarover: ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Joh 1:14). Het Woord komt ook tot iedereen, dat lezen we in vers 7: ‘Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten’. Christus is na zijn opstanding opgevaren naar de Vader, maar zijn Geest is nog altijd aanwezig. Ook tijdens moeilijke én mooie momenten en ook tijdens de Tentweek.